Online İşlemler

Kamera Sistemlerinde Depolama ve Bant Genişliği

Yüksek çözünürlüklü IP Kameraların yaygın olarak kullanılmaya başlanmasıyla birlikte kullanıcıların uzun zaman zarfında sürekli kayıt talepleri bant genişliği ve depolama kapasitelerinde zorlamalara neden olmaya başlamıştır. IP Kamera sistemlerinin projelendirme sürecinde dikkat edilmesi gereken en önemli husus bant genişliği olup, ağ alt yapısında kamera veya video kodlayıcıların yüksek bant genişlikleri uyumlu olmak zorundadır. Artık çoğu kameralar iki farklı şekilde sıkıştırma sistemi kullanmakta hatta bir sıkıştırma sistemiyle iki farklı uygulama yapacak şekilde üretilmektedirler. IP Kamera sistemleri tasarlanırken göz önünde bulundurmamız gereken klasik uygulamaların yanında bant genişliğini de hesap etmeniz gerekmektedir. Pek çok kamera markası bant genişliklerini hesaplayacak tabloları kullanıcılara vermektedir. Ancak hesaplanan bant genişliğinin en az 20%'si kadar fazlası ağ üzerinde sağlanması uygun olur. Bant genişliğinin yetersiz kalmasından dolayı çözünürlük ve frame sayısından fedakarlık etmek zorunda kalınabilir. Videoların izleyici sayısının göz ardı edilmemesi gerekmektedir. İzleyici sayısı ne kada rçoksa kamera ve ağ anahtarı video çoklayıcı özelliğine sahip olmalıdır.

Kullanıcılar uzun süreli kayıt istemektedirler. Kayıt kapasitesi bant genişliği ve sıkıştırma ile ilişkilidir. En yüksek kayıt kasasitesi ise H.264 biçimi ile elde edilir.

Kayıt kapasitesi(GB) = Bant genişliği (MB) x Kamera sayısı x Kayıt süresi (gün)x240x60x60xistenilen hareket oranı x video kayıt kapasitesi şeklinde hesaplanır. Çıkan değerin 20% fazlasını almamız gerektiği gibi verilerin korunabilmesi içinde Raid-5 uygulanacaksa hesap edilen Hard disk sayısından bir tanesinin veri koruması için ayrılacağı göz ardı edilmemelidir.